Phương thức thanh toán

Hỗ trợ

Payment methods

Zánka always aims to provide a convenient shopping experience for customers. We support the following payment methods:

Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

Quý khách có thể thanh toán bằng cách chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hàng

Lưu ý:

  • Quý khách vui lòng ghi rõ Họ tên khách hàng, mã số đơn hàng trong phần nội dung chuyển khoản.
  • Quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục thanh toán trong vòng 48 giờ sau khi đặt đơn hàng thành công. Sau thời gian trên, đơn hàng của quý khách sẽ không còn hiệu lực.
  • Phí chuyển khoản (nếu có) sẽ do khách hàng thanh toán.

Tin liên quan: